Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 09 2014

kashkoo
9588 adaf
Reposted fromtobecontinued tobecontinued viamefir mefir
kashkoo
3899 1bd8
Reposted fromcheatingonyou cheatingonyou viamefir mefir
7275 b742
Reposted fromamatore amatore viamefir mefir
kashkoo

"I love you."

"Let me give you a hand."

"Can you show me?"

"I'm sorry."

"Can you help me?"

"You're welcome."

"That was awesome."

"I was wrong."

"Here's what I'm thinking."

November 11 2012

kashkoo
do u still remember me this way ?
[here r the photos of our past]
kashkoo
kashkoo
yes there were no butterflies
i just simply loved u
kashkoo
kashkoo
they were all telling me they dont see "it" in my eyes
i saw our old pics today
and
i see IT

why did i believe them ?
kashkoo
did u notice time past so fast ?

November 08 2012

kashkoo

 przecież to nie moja wina, że serce krzyczy głośniej od rozumu.
Reposted bygunsnflowerspoprostumagiczna

October 24 2012

kashkoo

Nie mogę być miła, wyrozumiała i trzeźwa w tym samym czasie.

Reposted frompunkahontaz punkahontaz viaarseniansodu arseniansodu
kashkoo
O ile łatwiej jest powiedzieć "U mnie wszystko w porządku!" niż wyjaśniać, dlaczego najchętniej rozwaliłbyś łeb o ścianę z porządnego rozbiegu...
Reposted fromardesia ardesia viaarseniansodu arseniansodu
kashkoo
Nadzieja to kolejny etap, z którego się wyrasta.
— Chuck Palahniuk
kashkoo
7478 eb59
Reposted fromesmerra esmerra viaarseniansodu arseniansodu
kashkoo
zupa:1 nauka:0
— dammit.
kashkoo

yeah… and it doesn’t work very well…

Reposted fromzoozia zoozia viaarseniansodu arseniansodu
kashkoo
5982 39c3
everyfuckintime
Reposted fromwieczyslaw wieczyslaw viaarseniansodu arseniansodu
kashkoo
jeśli nie dzwonisz po to, żeby powiedzieć mi że stoisz pod moimi oknami z najpiękniejszym bukietem kwiatów i magicznie przygotowaną mową błagalno - przeprosinową
to nie dzwoń wcale !!
OK ?!
kashkoo
4831 334d
Exactly. Isn't it finally my turn?
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl